Home
Maatwerk
GLigger
Vebo Latei
Halfen
VNK Statica
Steenhuis Beton
Sandwich

ContactUw partner in technische automatisering

  

Met behulp van het nieuwe GLigger van Bouwen met Staal kunnen alle standaard en niet-standaard geïntegreerde stalen liggers van de type THQ, IFB en SFB snel en eenvoudig worden ontworpen. Ook in de brandsituatie. Het programma is zeer gebruikersvriendelijk, eigentijds, intuïtief, compleet en werkt razendsnel. GLigger is in opdracht van Bouwen met Staal ontwikkeld door BAAIJ Software Engineering.

Geïntegreerde stalen liggers, zoals THQ-, IFB- en SFB-liggers worden tegenwoordig in toenemende mate toegepast, voornamelijk in de verdiepingsbouw. De liggers worden in de vloer geïntegreerd zodat een bijna vlakke vloerplaat ontstaat. Zowel functioneel als vanuit brandveiligheidsoogpunt gezien levert dit veel voordelen op.

Brand – Recent onderzoek door Efectis Nederland

Bouwen met Staal het initiatief heeft genomen om juist deze typen liggers verder te onderzoeken in een brandsituatie. Efectis Nederland b.v. heeft dit onderzoek in opdracht van Bouwen met Staal uitgevoerd en in januari 2012 afgerond. Voor de bekende / standaard IFB-, SFB- en THQ-liggers zijn temperatuursberekeningen uitgevoerd na 30, 60, 90 en 120 minuten brandbelasting. Het betreft een nummerieke bepaling (berekening) van de temperaturen in een aantal specifieke punten in de doorsnede. Om ook de temperatuursverdeling in afwijkende, binnen het toepassingsgebied gelegen, profielen op eenvoudige wijze te kunnen bepalen, zijn interpolatieformules opgesteld. GLigger maakt als enige applicatie gebruik van deze nieuwe rekenregels conform dit laatste Efectis (TNO) rapport en de nieuwste/laatste EUROCODES. U bent helemaal up-to-date.

Nieuw in versie 1.10
In GLigger 1.10 is het toepassingsgebied ten opzichte van versie 1.01 verruimd na aanvullend onderzoek in 2014 door Efectis Nederland. Het programma is nu geschikt voor nagenoeg alle praktische toepassingen van IFB-, SFB- en THQ-liggers.

GLigger is een hoogwaardig product. Deze applicatie en de onderliggende rekenmethode is gecontroleerd en goedgekeurd door Technische Commissie 3(TC3, Brandveiligheid staalconstructies) en Efectis Nederland b.v. (voorheen TNO Bouw - Centrum voor Brandveiligheid). Ook dat geeft vertrouwen!


  

GLigger 1.10 - van Bouwen met Staal

Start demo

GLigger kunt u bestellen via www.bouwenmetstaal.nl onder 'publicaties'

update