Home
Maatwerk
GLigger
Vebo Latei
Halfen
VNK Statica
Steenhuis Beton
Sandwich

ContactUw partner in technische automatisering

  

Voetplaat - het programma voor kolomvoetplaatverbindingen

Voetplaat is een product van Bouwen met Staal dat door BAAIJ Software Engineering is ontwikkeld. Het programma Voetplaat biedt de constructeur voor de dagelijkse praktijk een hulpmiddel bij het ontwerpen en berekenen van gangbare kolomvoetplaatverbindingen. Gekozen is voor een praktische aanpak, waarbij de gebruikte rekenregels volledig aansluiten op CUR/BmS-rapport 10 (Kolomvoetplaatverbindingen), inclusief correctiebladen. Toegevoegd is de toetsing van de lasverbinding tussen de kolomvoet en de voetplaat volgens NEN-EN 1993-1-1.


De manier waarop kolomvoetplaatverbindingen moeten worden ontworpen en berekend is om verschillende redenen niet duidelijk voor veel constructeurs. De reden is dat NEN-EN 1992 (Eurocode Beton) en NEN-EN 1993 (Eurocode Staal) niet volledig op elkaar zijn afgestemd. Vooral ter plaatse van de kolomvoet en de betonnen fundering – waar beide materialen elkaar ontmoeten – leidt dat in de praktijk vaak tot problemen.

Het ontwerpen en berekenen van kolomvoetplaatverbindingen is vrij arbeidsintensief, met name omdat in de ontwerpfase veel controles moeten worden uitgevoerd. Bovendien bevat de berekening een iteratie: om de stuiksterkte van de voeg te berekenen zijn de afmetingen van de drukprent nodig. Maar de grootte van de drukprent hangt weer af van de grootte van de stuiksterkte. Het programma Voetplaat is dan een ideaal hulpmiddel om voetplaten te ontwerpen en te berekenen.


Invoeropties

De voetplaat kan op elke willekeurige positie ten opzichte van de betonnen rand(en) worden ingevoerd: midden op een plaat (geen randen), op de rand van een plaat (1 rand), op de hoek van een plaat of op een betonnen balk (2 randen) en zelfs 3 of 4 randen zijn mogelijk. Alle randafstanden zijn daarbij vrij instelbaar, waarbij de toetsing rekening houdt met alle randeffecten. Andere invoeropties zijn onder meer:

• uitgebreide bilbliotheek van alle gangbare walsprofielen in de series IPE, HE en HD; invoer van zelf-gedefinieerde H-vormige profielen is ook mogelijk;

• kolombelasting: normaalkracht, buigend moment in één richting en dwarskracht in dezelfde richting;

• afmetingen voetplaat vrij te kiezen;

• ankertypen: recht anker (ankerbout), haakanker en anker met ankerplaat in boutklasse 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 en 10.9;

• aantal ankers: 2 of 4 (symmetrisch) óf 6 (asymmetrisch);

• staalsoort voetplaat: S235 t/m S460;

• sterkteklasse beton: C20/25 t/m C55/67;

• keeldoorsnede van de las.


Functionaliteit

Voetplaat biedt de volgende mogelijkheden.

• Intuïtieve user-interface: de kolomvoetplaat wordt grafisch in het dialoogvenster weergegeven, inclusief alle afmetingen die zeer eenvoudig zijn aan te passen door op de maatlijn te klikken.

• De grafische weergave (1:1) geeft de gebruiker direct inzicht in de invoer, waardoor invoerfouten sneller worden opgemerkt.

• De grafische weergave wordt tevens in de uitvoer (berekeningsrapport) opgenomen

• De invoergegevens en maatgevende unity check(s) worden in het dialoogscherm weergegeven: de gebruiker ziet direct of de kolomvoetplaat voldoet of niet.


Duidelijke uitvoer

Voetplaat genereert een uitgebreid en leesbaar berekeningsrapport in rtf-fomaat (Word) of in pdf-formaat, inclusief tekeningen op schaal. Alle gebruikte formules worden zowel in parametervorm als met ingevulde waarden weergegeven. Ook wordt de herkomst van de formules aangegeven, inclusief verwijzingen naar de Eurocode: dus geen 'black box', maar een berekening die volledig inzichtelijk en transparant is en die daardoor ook handmatig is te controleren. De uitvoer is vergelijkbaar met CUR/BmS-rapport 10. Acceptatie van de berekening door bouw- en woningtoezicht vormt dan ook geen enkel probleem.


  

Start demo

Voetplaat kunt u bestellen via www.bouwenmetstaal.nl onder 'publicaties'

NIEUW